Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Stik s starši

Popoldanske govorilne ure

Redne govorilne ure organiziramo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17. ure dalje.

Dopoldanske govorilne ure

Dopoldanske govorilne ure – vsak teden eno uro pri vseh učiteljih po posebnem razporedu. Informacije o razporedu dopoldanskih govorilnih ur posredujejo razredniki učencem oz. staršem na prvem roditeljskem sestanku v septembru.

Dopoldanske govorilne ure učiteljic si lahko ogledate na na tej povezavi.