Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Stik s starši

Popoldanske govorilne ure

Redne govorilne ure organiziramo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17. ure dalje.

Dopoldanske govorilne ure

Dopoldanske govorilne ure – vsak teden eno uro pri vseh učiteljih po posebnem razporedu. Informacije o razporedu dopoldanskih govorilnih ur posredujejo razredniki učencem oz. staršem na prvem roditeljskem sestanku v septembru.

Razpored dopoldanskih govorilnih ur:

Irena Božič Frelih

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. in 2. razred
Govorilne ure: petek, 8.20–9.05, zbornica
Interesne dejavnosti: Knjižnica

Katarina Hrastnik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. in 2. razred
Govorilne ure: četrtek, 12.00–12.55, zbornica
Interesne dejavnosti: Aktivne urice, Bralna značka, Dramski krožek

Tina Kuralt

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, zbornica
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Dramski krožek, Tina Kuralt

Anja Ržišnik Martinec

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. in 5. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 12.00–12.55, zbornica
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Dramski krožek

Metka Urh

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. in 5. razred
Govorilne ure: sreda, 8.20–9.05, zbornica
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Dramski krožek, Vesela šola

Manca Trojar

angleški jezik, učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: po dogovoru, zbornica
Interesne dejavnosti: Pevski zbor