Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Zaposleni

Seznam zaposlenih 2019/2020

Vodstvo šole in administracija

Metka Urh

vodja podružnične šole

Strokovne službe

mag. Nataša Durjava

svetovalna delavka
natasa.durjava@guest.arnes.si
04/533 75 13

Ivica Gracelj

svetovalna delavka
ivica.gracelj@guest.arnes.si
04/533 75 09

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Majda Ješe

razredničarka, jutranje varstvo (ČET.)
Oddelek: 1. in 2. r.
Govorilne ure: četrtek, 10.25 - 11.10
Interesne dejavnosti: Bralna značka, dramski krožek

Irena Božič

Oddelek: 1. in 2. r.
Interesne dejavnosti: Bralna značka, dramski krožek

Anja Ržišnik Martinec

jutranje varstvo (PET.)
Oddelek: 4. r.
Govorilne ure: ponedeljek, 9.20 - 10.05
Interesne dejavnosti: Bralna značka, nemški jezik 1 in 2, dramski krožek

Tina Kuralt

razredničarka, jutranje varstvo (TOR.)
Oddelek: 3. in 5. r.
Govorilne ure: ponedeljek, 12.05 - 12.50
Interesne dejavnosti: Bralna značka, ustvarjalnice, dramski krožek

Metka Urh

razredničarka, jutranje varstvo (SRE)
Govorilne ure: torek, 8.20 - 9.05
Interesne dejavnosti: Bralna značka, vesela šola, prometni krožek, dramski krožek

Irena Potočnik

podaljšano bivanje
Govorilne ure: po potrebi

Manca Trojar

podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Govorilne ure: ponedeljek, 10.25 - 11.10
Interesne dejavnosti: Pevski zbor, angleški jezik