Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Zaposleni

Seznam zaposlenih 2022/2023

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Katarina Hrastnik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. razred
Govorilne ure: torek, 12.10–12.55

Nika Smolej

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10

Tina Kuralt

učiteljica razrednega pouka, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Oddelek: 3. razred
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15

Anja Ržišnik Martinec

učiteljica razrednega pouka in jutranje varstvo
Oddelek: 4. in 5. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10–12.55

Metka Urh

učiteljica razrednega pouka in jutranje varstvo
Oddelek: 4. in 5. razred
Govorilne ure: sreda, 8.20–9.05
metka.urh@gmail.com

Irena Božič Frelih

podaljšano bivanje
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10–12.55

Manca Trojar

TJA, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Govorilne ure: četrtek, 9.25–10.10

Vodstvo šole

Boris Mohorič

ravnatelj
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnatelja za RS
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Metka Urh

vodja podružnične šole Ljubno
metka.urh@gmail.com
04/533 10 17

Administracija

Maja Ravnik

tajnica
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Anja Žumer

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalničar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Miha Stare

računalničar