Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Zaposleni

Seznam zaposlenih 2022/2023

Vodstvo šole

Boris Mohorič

ravnatelj
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnatelja za RS
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, pisarna
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Metka Urh

vodja podružnične šole Ljubno
Govorilne ure: sreda, 8.20—9.05
metka.urh@gmail.com
04/533 10 17

Administracija

Maja Ravnik

tajnica
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Katra Pirih

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalničar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Miha Stare

računalničar

Strokovne službe

Anamarija Novak

svetovalna delavka
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 13

Jelka Berce

svetovalna delavka
jelka.berce@guest.arnes.si
04/533 75 09

Tehnični kader

Branko Blatnik

hišnik

Marko Hribar

hišnik
marko.hribar@guest.arnes.si

Alenka Komar

kuharica, čistilka

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Katarina Hrastnik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. razred
Govorilne ure: četrtek, 12.00—12.55

Manca Trojar

druga strokovna delavka v 1. razredu, angleščina
Oddelek: 1. razred
Govorilne ure: sreda, 9.20—10.05

Tina Kuralt

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. in 3. razred
Govorilne ure: četrtek, 11.15—12.50

Irena Božič Frelih

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. in 3. razred
Govorilne ure: petek, 8.20—9.05

Anja Ržišnik Martinec

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. in 5. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 12.00—12.55

Metka Urh

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. in 5. razred
Govorilne ure: sreda, 8.20—9.05
metka.urh@gmail.com

Eva Planinšek

učiteljica v podaljšanem bivanju