Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Knjižnica

Knjižnica na podružnici.

Šolska knjižnica na podružnični šoli v Ljubnem v taki obliki kot jo imamo sedaj, deluje peto leto. Prejšnja leta so imele učiteljice knjige po učilnicah in tako so bile na voljo le učencem določenega razreda.

Ko se je na šoli prvič pokazala prostorska možnost, da bi imeli skupno knjižnico, smo to takoj izkoristili.
Zbrali smo vse knjige iz učilnic, jih razvrstili v police in delo se je lahko začelo.
Učenci radi zahajajo v knjižnico, saj je to prostor za srečanje s sošolci iz vse šole. To je prostor za pogovor o knjigah, pa še o čem drugem.

V knjižnici dvakrat letno izbiramo NAJ KNJIGO in izžrebamo nagrajenca. Izbiramo pa tudi NAJ BRALCA iz posameznega razreda.

Upamo, da se bomo še veselili novih knjig in da bo na naši šoli vse več pridnih bralcev.

Knjižnica je na šoli odprta ob ponedeljkih 11.55 – 12.15 in četrtkih od 7.55 – 8.20 ali po dogovoru.

Učiteljica – knjižničarka Irena Božič