Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Novice

04. 12. 2023

Uporaba pirotehničnih sredstev

Spoštovani!

Uporaba pirotehničnih izdelkov je ob koncu leta marsikomu v veselje in zabavo, ne smemo pa pozabiti tistih, ki jim je pokanje neprijetno, jim vzbuja strah in zanje predstavlja svojevrstno nasilje. Policija je tudi letos v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS ter Ministrstvom za šolstvo pripravila različne preventivne aktivnosti za preprečevanje negativnih posledic pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Poleg tega pa bodo policisti v tem obdobju skupaj z Inšpektoratom RS za notranje zadeve, s Tržnim inšpektoratom RS in Carino izvedli številne poostrene nadzore v zvezi s prodajo, z nedovoljeno uporabo, uvozom teh izdelkov …

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Ur. list RS, št. 35/2008 in 19/2015) prepoveduje prodajo, posest in uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Kategorizacijo pirotehničnih izdelkov si lahko ogledate tudi na spletni strani policije v okviru programa Bodi zvezda - ne meči petard. Pri tem je treba upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato vas prosimo, da opozorilo preberete skupaj s svojim otrokom in se o njem pogovorite. Le s skupnimi močmi bomo lahko preprečili oz. omejili nesreče in druge škodne primere.

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da sta šola in njena okolica pod stalnim video nadzorom (snemanje z video kamerami).

Boris Mohorič, ravnatelj

Uporaba pirotehničnih sredstev slika 1