Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Novice

27. 09. 2022

Prijava in odjava obrokov

Prijava na kosilo za občasne in odjava za stalne naročnike je možna le preko aplikacije v eAsistentu. Natančna navodila za prijavo in odjavo prehrane so na šolski spletni strani v zavihku prehrana.

Zakaj je prijavljanje in odjavljanje možno le vnaprej? Smo izobraževalna ustanova, ki je vezana na določena pravila ravnanja s hrano. Naši kuharji se vsak dan trudijo pripravljati obroke za naše učence. Vso hrano naročajo vnaprej. Ko zjutraj kuharji pridejo na delo, se prične priprava obrokov za ta dan. Če čakamo do osme ure, bo hrana že v procesu priprave. Količina le-te pa je vezana na število prijavljenih obrokov. Pripravljene hrane ne smemo skladiščiti, pač pa jo moramo zavreči. Tudi odvoz zavržene hrane moramo plačati. Ta hrana bo torej plačana dvakrat, ob naročilu in ob odvozu.

Izkušnje kažejo, da so si učenci zjutraj ogledali jedilnik in se odločili, ali bodo jedli ali ne. Takih odjav ali prijav je bilo dnevno tudi več kot 100, kar je preveč. Lahko si predstavljate, kako težko je v takih primerih pripraviti ustrezno število obrokov.

Na šoli se trudimo čim bolj zmanjšati količino odpadne hrane, saj je odmetavanje hrane nesprejemljivo z ekonomskega in etičnega vidika.

Upam, da nas boste starši v naših prizadevanjih po ureditvi prehrane podprli in z razumevanjem sprejeli spremembe pri prijavljanju oz. odjavljanju obrokov.

Boris Mohorič,
ravnatelj