Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Novice

26. 08. 2022

Prvi šolski dan

V četrtek, 1. 9. 2022, pričenjamo z novim šolskim letom. Vsi učenci, razen prvošolcev, pričnejo s poukom ob 8.20. Vsi učenci prvi dan pridejo v matične učilnice, razen učencev 6. razredov, ki počakajo pred garderobami. Prvi dve uri bosta uri oddelčne skupnosti, sledi pouk po urniku. Urnik si lahko ogledate v eAsistentu ali na šolski spletni strani. Za pouk potrebujete šolske potrebščine. Potekajo tudi izbirni predmeti. Za prijavljene učence bo na voljo kosilo. Starši kosilo prijavite preko eAsistenta. Podaljšano bivanje bo potekalo do 16.15. Prevozi bodo organizirani.

Sprejem prvošolcev na matični šoli in v Mošnjah bo ob 9.00, v Ljubnem pa ob 11.15.

Boris Mohorič,
ravnatelj