Ljubno 82, 4244 Podnart (04) 533 10 17 metka.urh@guest.arnes.si

Novice

12. 02. 2021

Ponovno v šolo

Spoštovani starši!

Z odlokom, ki bo začel veljati 13. 2. 2021 in bo veljal vključno do 19. 2. 2021, se za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole izvaja pouk v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.

Ob ponovnem vključevanju učencev in učenk v izobraževanje v šolah se je potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami in lahko vsako neupoštevanje preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni, zato vas prosim, da pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela upoštevate:

 • Pred začetkom pouka učence sprejema in usmerja odrasla oseba. V šolo prihajajo od 8.05 dalje. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom in odhajajo s prvim možnim avtobusom (glede na pričetek oz. zaključek svojega urnika).
  Učenci se preobujejo, obutev shranijo v omarici, odidejo v matično učilnico in počakajo učiteljico na svojem mestu. Po šoli se gibamo po označenih koridorjih. Učenke/učenci naj uporabljajo maske ves čas razen, ko so v matični učilnici. Vsi učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za svojo varnost in zaščito vseskozi uporabljajo zaščitno masko.
 • Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t. i. mehurčkih.
 • Pouk v manjših skupinah v 8. in 9. razredu se začasno ne izvaja.
 • Šport se izvaja znotraj istega oddelka oziroma mehurčka.
 • Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo.
 • Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.
 • Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.
 • Malica se za vse učenke in učence od 1. do 9. razreda organizira v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka.
  Kosilo:
  Po navodilih NIJZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport naj bi učenci po končanem pouku odšli čimprej domov in se ne zadrževali v prostorih šole. Kosilo za učence od 6. do 9. razreda bo organizirano le za nujne primere. Od torka 16. 2. 2021 dalje.
 • Učilnice, telovadnice, garderobe, jedilnico in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro. Učenkam/učencem in zaposlenim se priporoča, da imajo s seboj dodatna oblačila.
 • Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih šola lahko izpelje v homogeni skupini oddelka.
 • V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega programa in jih izvajajo zunanji izvajalci.
 • Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, izvajajo tudi mobilne učiteljice za dodatno strokovno pomoč, vendar ob doslednem izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela za učenke/učence z zdravstvenimi omejitvami, ki ne morejo obiskovati pouka v šoli

O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Učenke in učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostale/i učenke/učenci.

Prevozi

Glede prevozov smo se že povezali s prevoznikom šolskih prevozov. Voznega reda trenutno še nimamo. Posredovali vam ga bomo takoj, ko ga dobimo. Objavljen pa bo tudi na spletni strani šole. Prav tako boste obveščeni tudi tisti, ki se vozite s šolskim kombijem.

Ravnateljica:
Zlata REJC